Ordinær generalforsamling i Aalborg Jægerklub 2022

4. feb. 2022 -- Tilføjet af : Sikem

Ordinær generalforsamling i Aalborg Jægerklub 2022
Dato:
mandag d. 07.03.2022, kl. 19.00
Sted: Flugtskydebanens klubhus, Gl. Hvorupvej 141.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Jægerklub.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsendes til lasse.aajk@lqc.dk, senest tirsdag den 21.02.2022.

Dagsordenen er som følgende:

1.     Valg af dirigent.
2.     Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden seneste ordinære generalforsamling.
3.     Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
4.     Indkomne forslag.
5.     Fastlæggelse af kontingent.
6.     Valg af formand og/eller kasserer.
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8.     Valg af suppleanter.
9.     Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.  Eventuelt.

Med venlig hilsen
Lasse Lundqvist
Formand

Vedtægter

Se vedtægter https://aajk.dk/index.php/om-foreningen/bestyrelsen

​​​​​​​

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/