Aalborg Jægerklub – stiftet i 1939 

Aalborg Jægerklub ønsker at tilbyde aktiviteter for nye og erfarne jægere, og allerhelst blandet godt sammen.
 
Aalborg Jægerklub vil skabe rammerne for en god start for nyjægerne. Udover at være med til at udklække nye jægere i lokalområdet, så tilbyder Aalborg Jægerklub under overskriften ”jagttegn og hvad så” skydning, jagter, pladser i konsortier samt socialt samvær. Det sociale samvær kunne have indhold som foredrag, vildtmad, bukkepral, klubaftner og jagtrelevante emner. Målsætningen er ét til to arrangementer om måneden.
 
Aalborg Jægerklub har gennem flere år etableret forskellige jagtkonsortier for vores medlemmer. Aktuelt har vi 5 forskellige konsortier. I de enkelte konsortier er der mulighed for forskellige jagtformer. Nogle er kun for riffeljægere, andre er både med mulighed for jagt med riffel og fællesjagter med hagl, enkelte har mulighed for ænder og gæs og andre for kronvildt. Der er brede muligheder for at finde noget der lige rammer dig.
 
Ens for alle vores konsortier er, at det er Aalborg Jægerklub der overfor lodsejeren er jagtlejer. Der udarbejdes en konsortieaftale mellem konsortiemedlemmerne og Aalborg Jægerklub, omkring afskydningspolitik, god etik, pris osv. Konsortierne har en formand, som er udpeget/godkendt af Aalborg Jægerklub. Der skal til alle fællesjagter være plads til én eller to nyjægere. Fordelingen af konsortiemedlemmer er primært efter devisen halvdelen nye og halvdelen erfarne jægere, hvor der dog også skelnes til hvem der har hund og efterspørgslen efter at komme med i konsortiet.   
 
Aalborg Jægerklub formidler også adskillige tilbud om deltagelse i jagter hos etablerede konsortier og hos lodsejere. Disse jagter tilbydes fortrinsvis til nyjægere, men er der etablerede jæger uden jagt, som ønsker at få buddet, så kontakt os og du kan komme på vores mailliste.
 
Aalborg Jægerklub vil fortsætte arbejdet med den nye jæger, også efter jagttegnet er kommet i hus. Det vil vi af flere årsager, dels fordi vi har en forhåbning om, at de nye jægere, unge som gamle, vedbliver med at være medlem i årerne fremover, men også med det langsigtede håb, at vi kan være med til at skabe nogle jægere der ved entusiasme og glæde kan formidle det at gå på jagt, til det omgivende samfund. Vi vil gerne medvirke til, at så mange som muligt får lejlighed til, at opleve og glædes ved naturen som jægere gør. Og helst sådan at det at gå på jagt, er en helt selvfølgelig fritidsinteresse, der står respekt om. Det mål og arbejde kan ikke gennemføres uden stor hjælp fra allerede etablerede jægere og jagtkonsortier.
 
Aalborg Jægerklub vil ved samarbejde med Danmarks Jægerforbund, myndigheder, skydebaner og andre relevante instanser, skabe muligheder for aktiviteter og socialt samvær for alle jægere, nye som erfarne. Aktiviteterne er for alle. Vi annoncerer alle vores aktiviteter på hjemmesiden, og du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på mail, hvori vi også annoncere vores aktiviteter. Vi udsender nyhedsmail 1-2 gange pr. måned.
Aalborg Jægerklub har et velfungerende samarbejde med Aalborg Flugtskydningsforening i Hvorup og med Skytteforeningen Kimbrerhøj, der har riffelbane i Svenstrup. Aalborg Jægerklub afholder forskellige skydearrangementer på de 2 baner.
 
Aalborg Jægerklub er meget beviste om, at de nye jægere gerne vil dygtiggøre sig, og det kræver regelmæssig adgang til skydebaner. Der er fint samarbejde, hvor vi begge steder er velkomne med egne skydeinstruktører og samtidig kan trække på banernes instruktører. Aalborg Jægerklubs opgave består i at formidle kontakten og muligheden, samt åbne døren til banerne.
 
Meld dig ind i Aalborg Jægerklub og vær med til at formidle glæden ved at gå på jagt.
 
Knæk og bræk.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/