Jagtkonsortier

I Aalborg Jægerklub, har vi aktuelt de nedenfor nævnte konsortier, hvor vi kan tilbyde vores medlemmer at blive medlem, eller komme med på en gæsteplads på en jagtdag.
Konsortierne er etableret under Aalborg Jægerklub, med klubben som aftalepartner med udlejer og dermed garant for at jagtlejen betales. Der oprettes en intern aftale hvor forskellige forhold beskrives, både af praktisk karakter og ikke mindst hvordan der udøves jagt, sådan at det undgås at der sker misforståelser under afvikling af jagter og at jagten udøves bæredygtigt.
Hvis du ønsker at komme på venteliste til et af konsortierne, er du velkommen til at kontakte jagtudvalget.

De aktuelle konsortier kan beskrives således:
 
Ersted, ca. 150 ha. Etableret 2011. Blandet terræn, hvoraf hovedparten er landbrugsarealer med læbælter, mose og ca. 15 ha skov. 10 konsortiemedlemmer. Konsortiemedlemmer kan have gæst med i den sidste del af jagten. Riffeljagt som anstandsjagt fra skydetårne forår og efterår.
Riffeljagt primært på kronvildt.
 
Klovborg, ca. 310 ha. Markterræn, læbælter, brede grøftekanter, mose og lidt skov.
10 konsortiemedlemmer. Riffeljagt forår og efterår. Riffeljagt på råvildt. Enkeltmandsjagter efter råvildt, fasan, agerhøns, ænder, bekkasin og snepper. Fællesjagter med op til 25 deltagere efter råvildt, ræv, hare, fasan, agerhøns, ænder og sneppe.
Aajk har mere end 10 gæstepladser til fællesjagterne med hagl.
 
Kraghede, ca. 175 ha. Markterræn, læbælter, mose, brak og fugtig eng.
10 konsortiemedlemmer. Nabo til konsortiet Hvilshøj, med fælles jagthus.
Riffeljagt forår og efterår. Riffeljagt på råvildt. Enkeltmandsjagter efter hare, ræv, fasan, agerhøns, bekkasin og snepper. Fællesjagter med op til 25 deltagere efter råvildt, ræv, hare, fasan, agerhøns og sneppe.
Aajk har mere end 10 gæstepladser til fællesjagterne med hagl.
 
Hvilshøj, ca. 180 ha. Markterræn, læbælter, mose, brak og fugtig eng.
10 konsortiemedlemmer. Nabo til konsortiet Kraghede, med fælles jagthus.
Riffeljagt forår og efterår. Riffeljagt på råvildt. Enkeltmandsjagter efter hare, ræv, fasan, agerhøns, bekkasin og snepper. Fællesjagter med op til 25 deltagere efter råvildt, ræv, hare, fasan, agerhøns og sneppe.
Aajk har mere end 10 gæstepladser til fællesjagterne med hagl.
 
Klokkerholm, ca. 175 ha. Oprettet maj 2018. Markterræn, læbælter, mose, brak og fugtig eng.
10 konsortiemedlemmer.
Riffeljagt forår og efterår. Riffeljagt på råvildt og lejlighedsvis kronvildt.
Enkeltmandsjagter efter hare, ræv, fasan, agerhøns, bekkasin og snepper.
Fællesjagter med op til 25 deltagere efter råvildt, ræv, hare, fasan, agerhøns og sneppe.
Aajk har mere end 10 gæstepladser til fællesjagterne med hagl.
 
Gæstepladser
Jagtkonsortiernes gæstepladser er som udgangspunkt tiltænkt Aalborg Jægerklubs nyjægere, ofte er der dog ledige pladser. I Aalborg Jægerklub bruger vi betegnelsen "nyjæger" i dine første tre år som jæger, eller hvis du er ny riffeljæger. Gæstepladserne fordeles efter et princip hvor de seneste nyjægere spørges først, derefter nyjægerne fra foregående år og sidst nyjægere med to år gamle jagttegn.
Er du ikke nyjæger, men ønsker mulighed for, at deltage hvis der er ledige pladser, så send en mail til Steffen Bo Filt.

Etablering af nye konsortier
Aalborg Jægerklub er altid på udkik efter egnet jagtterræn, så skulle du have et jagtterræn du vil leje ud til en velorganiseret jagtforening, der gør meget ud af at introducere nye jægere til deres nye fritidsinteresse. Så er du meget velkommen til at kontakte Aalborg Jægerklubs jagtudvalg.
Vi vil gerne fortælle om de grundlæggende principper der vil være gældende ved oprettelsen af et nyt konsortium, herunder hvad vi forstår ved bæredygtig jagt og hvordan jagterne afvikles i hyggelig atmosfære med plads til alle.
 
Kontaktpersoner: 
Steffen Bo Filt
Mobil: 2099 0972
E-mail: steffen.filt@home2.gvdnet.dk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/