Jagttegnsundervisning

Aalborg Jægerklub, tilbyder undervisning af jagttegnsaspiranter fra januar til maj.

Tilbuddet er rettet mod kommende nye jægere, ældre som yngre, dreng eller pige.
 
Der undervises på mandage, og afsluttes med jagtprøve i slutningen af april eller begyndelsen af maj.
 
Kurset omfatter det teoretiske stof om jagt og vildt, praktisk undervisning i sikkerhed og afstandsbedømmelse, samt det obligatoriske våbenkursus. Der vil blive skydning til lerduer på flugtskydningsbanen i Hvorup.

Der er mulighed for at deltage i en frivillig jagtprøve, forud for den gældende prøve.
 
Der er endvidere mulighed for at deltage i forårets "jagtsti".
 
Ud over selve jagtkurset arrangerer Aalborg Jægerklub en klubaften hvor kursisterne kan høre mere om riffelskydning, kalibervalg og om riffelprøven. I foråret arrangeres en tur på riffelbane, kun for kursisterne, for at prøve forskellige riffelkalibre før du køber din første riffel. Derudover bliver kurset suppleret med ture i skoven, for at se på dyr og planter, og med mulighed for at sidde i stiger eller tårne for at komme helt tæt på råvildtet.
 
Undervisningen benytter lærebogen "Jagttegn" der udgives af SEGES Forlag.
Bogen samt øvrigt undervisningsmaterialer, kan bestilles på hjemmesiden: www.jagtproeven.dk
 
Det er en mulighed for din nabo, jagtkammerats søn eller datter, din sambo eller bekendte kan få den nødvendige viden for aflæggelse af jagtprøven. Den eneste betingelse for at tilmelde sig prøven, er at du fylder 16 år i det år der aflægges jagtprøve.
Det er helt i orden at være ældre...
 
Der skal til Skov og Naturstyrelsen, fortages en tilmelding til prøven, senest i midten af februar, så meld dig til jagtkurset fra starten.
Du kan læse mere om jagtprøven på: www.jaegerforbundet.dk/jagttegn
 
Du er velkommen til at møde op i Jægerhuset den første aften, for at høre nærmere om kursusforløb, undervisningsmaterialer og tilmelding til prøven.
 
Efter du har bestået jagtprøven vil der blive lejlighed til at komme med Aalborg Jægerklub på flugtskydningsbanen efter behov, måske med dit eget jagtgevær.
 
Der er samme mulighed for de nyjægere der vil have hjælp til indskydning af deres riffel.
 
Instruktør/underviser:          
Steffen Bo Filt        
Mobil: 2099 0972          
E-mail: steffen.filt@home2.gvdnet.dk          

 

Jagttegnsundervisningen i Aalborg Jægerklub
I Aalborg Jægerklub er der fra 2018 - 3 undervisere. Preben Egebo, Mads Stie og Steffen Filt. Herudover er Jette Christensen med ved den praktiske del med skydning og afstandstræning.
I det følgende kan du læse om jagttegnsundervisningen og de supplerende tilbud klubben tilbyder vore kursister.
 
 
Nyt jagttegnspensum fra 2014 gav basis for udvidet sparring og samarbejde om undervisnings metoder og supplerende tilbud til jagttegnskursister i Aalborg. 
Baggrunden for samarbejdet er at underviserne alle har kurser ved FOF i Aalborg. Derudover har Preben et kursus i Vadum Jagtforening og Steffen har et kursus i Aalborg Jægerklub.
Der har været undervist gennem flere år, og samarbejdet er ikke af ny dato, men er på det seneste blevet udbygget og sat i system. Der er stigende interesse for at tage jagttegn, som giver sig udtryk i at der er fuldtegnet på de kurser der oprettes. Der er tale om såkaldte lange kurser, hvor der undervises fra januar til jagtprøve i april /maj og fra 2014, tilbydes yderligere træning/skydning til haglprøve i juni/juli
 
Samarbejdet udnyttes ved drøftelser af metoder og udveksling af materialer til brug ved undervisningen. Derudover er der samarbejde omkring relaterede aktiviteter som gennemførelsen af den frivillige jagtprøve, dog uden at underviserne eksaminere egne kursister.
Kursisterne opfordres til, at der byttes underviser ved den frivillige jagtprøve.

Der samarbejdes om udformningen af stande til kredsens jagtsti, hvor også kursisterne opfordres til at deltage.
 
Men vigtigst er nok samarbejdet med tilbud til kursisterne om ekstra træning på flugtskydebanen, hvor der afvikles en hel dag hvor kun kursister skyder lerduer og træner afstandsbedømmelse.
 
Det er en mulighed som kursisterne sætter stor pris på, og kan lade sig gøre da der er stor velvilje fra Aalborg Flugtskydningsforening, der stiller baneanlæg og klubhus til rådighed.
 
Samarbejdet er meget værdsat af underviserne, da det giver ærlig og ufiltreret mulighed for drøftelse af metode og indhold i undervisningen.
 
Med den nye lov om jagttegn, hvor der fra 2014 er sket en betydelig og positiv ændring i det obligatoriske pensum, blev der ekstra fokus på hvad der skal undervise i og hvordan. En af de store udfordringer ved undervisningens start i januar 2014 var, at der ikke var ret meget materiale klar.
 
Ved fælles hjælp kom vi i gang, en del af den nødvendige viden for jagtkursisterne er jo den samme som tidligere, eksempelvis er jagtlov, vildtkending og læren om jægerens våben stort set med samme indhold.
 
 
Den frivillige jagtprøve:
Der var stor spænding blandt alle undervisere op til den første frivillige jagtprøve efter nyt pensum. Hvordan ville de nye prøver se ud, hvor ligger niveauet og hvordan ville kursisterne klare sig.?
Det viste sig at dumpeprocenterne var helt anderledes end hvad vi tidligere havde oplevet, de var betydeligt højere.
 
Var det fordi pensum var sværere, eller havde vi ikke formået at undervise i det nødvendige stof?
 
Prøven var en anledning til at drøfte niveauet for den nødvendige viden, men gav også anledning til justeringer i undervisningen.
 
Heldigvis oplevede vi ikke noget frafald, tværtimod blev spørgelysten mere intens. 
 
Her nogle år efter (2018) er beståelsesprocenten hvor den skal være, på samme niveau som før nyt pensum. Det skyldes mere undervisningsmateriale, og at niveauet for prøverne har fundet et passende leje.
 
 
Jagtkursusforløbet i Aalborg:
Det var ønsket om at give alle jagttegnskursister i Aalborg området de samme tilbud om deltagelse i Aalborg Jægerklubs arrangementer, der satte skub i samarbejdet.
Kursisterne tilbydes en række arrangementer målrettet mod den nye jæger, både under kursusforløbet og umiddelbart efter jagttegnet er i hus.
 
I løbet af vinteren og det tidlige forår tilbydes kursisterne forskellige ture ud i naturen. Der er eksempelvis afviklet en tur til Ulvedybet for at se på trækfugle, og en tur i Øland Skoven for at se på skovens træer, planter og dyreliv. Turen i skoven forløb som en tur på jagt… se nedenfor
 
Det arrangement der altid trækker mange deltagere er en aften hvor Aalborg Jægerklubs riffelinstruktører fortæller om af forløbet til riffelprøven, om valg af kaliber, skydestillinger, pleje af grej, jagtmetoder og alt muligt andet omkring riffeljagt. Der blev lyttet intenst af de godt 75 fremmødte kursister, og stillet mange spørgsmål. Det er tydeligt, at den nye jæger af i dag er mere indstillet på at blive riffeljæger, end det var tilfældet tidligere.
 
Med det nye pensum kom også kravet om, at der skal opnås grundigt kendskab til vildtet. Specielt fuglene volder traditionelt kursisterne kvaler, men i år havde vi stor succes med at invitere en ornitolog til at fortælle om fuglenes kendetegn og levevis.
 
Ornitolog og fuglefotograf Søren Kristoffersen havde ved erhvervelsen af eget jagttegn tilbudt at supplere undervisningen med sin viden om fuglene.
 
Det tilbud medførte at vi i de efterfølgende år har en aften med kursisterne tryllebundet af Sørens fortælleevne og flotte fotos.
 
Som en sidegevinst tror vi på, at der er opnået en god forståelse og gensidig respekt mellem jægere og ornitologer.
Der er hos jagttegnskursisterne en forståelse for, at en ornitolog også er bruger af naturen, holder af og passer på den. Det er med stor fornøjelse at vi har sikret os et tilsvarende forløb fremover.
 
Efter jagttegnet er kommet i hus har samarbejdet drejet sig om, at tilbyde de nye jægere mulighed for at træne lerdueskydning forud for aflæggelse af haglskydeprøven.
 
Det har i sagens natur været en ny aktivitet. Men det er lykkedes at træne teknik og skydning til sideduer hver uge i maj og juni, med i gennemsnit 20 deltagere og 3-4 instruktører.
 
Det har været muligt at benytte skydebanen, før de mere rutinerede jægere og skytter kommer på banen.
 
Det er et intenst forløb, med kursusaktiviteter flere gange om ugen i perioden fra januar til juli.
I juli holder vi sommerferie, der skal være tid til at komme ud efter en buk.
 
Fra starten af august genoptages aktiviteterne med afkogning og behandling af bukketrofæ.
 
Der er i august tilbud om skovtur hvor kursisterne har mulighed for at sidde i hochsitz og observere brunst aktivitet hos råvildtet.
 
Et af de større arrangementer er nyjægerdagen i kreds 1., hvor der er masser af muligheder for at se, røre, smage og prøve.
Det er en dag hvor mange af kredsens foreninger og enkeltpersoner bidrager med stande og aktiviteter, med det formål at orienter de nye jægere om hvad der er af muligheder.
 
I september er der igen skydedage for nyjægerne, og der er mange andre tilbud om skydning og træning før jagt.
 
Der er i september en nyjægeraften, hvor der til lejligheden bliver skudt og brækket et stykke kronvildt og efterfølgende orienteret om hvad den nye jæger skal forvente ved deltagelse i den første jagt, lige fra invitationen modtages til det leverede vildt tilberedes hjemme i køkkenet.
 
Aftenen afsluttes med udlodning af et større antal invitationer til årets kursister. Invitationerne til jagt er fra Aalborg Jægerklubs egne konsortier, men også fra andre konsortier der tilbyder nye jægere en oplevelse under kyndig vejledning.
 
Gennem jagtsæsonen er der hver måned arrangeret en klubaften hvor nye og nyere jægere kan møde erfarne under hyggelige former i Jægerhuset. Aftenen går med livlig snak om jagtoplevelser og forklaringer på de mange spørgsmål der typisk dukker op.
 
Aalborg Jægerklubs aktivitetsoversigt kan ses på hjemmesiden www.aajk.dk
 
Instruktør/underviser:
Steffen Bo Filt
Mobil: 2099 0972
E-mail: steffen.filt@home2.gvdnet.dk

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/