Nyttige links

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning - 
 
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer - 
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Sol op og nedgang

 

Sponsorer

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/