Ordinær generalforsamling i Aalborg Jægerklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalborg Jægerklub.

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset hos Kimbrere, Atletikvej 40, 9230 Svenstrup, tirsdag den 15. juni 2021 – klokken 19:00
 

På grund af corona situationen er følgende gældende for deltagelse:
 • Du skal tilmelde dig på sekretaer.aajk@gmail.com
 • Du skal bære mundbind på generalforsamlingen, når du bevæger dig rundt. Når du sidder på din plads må du tage mundbindet af.
 • Ved ankomst på dagen, skal du fremvise et gyldigt coronapas
 • Der bliver ikke serveret mad efter generalforsamlingen

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsendes til formand.aajk@gmail.com 
senest tirsdag den 1. juni
 

Dagsordenen er som følger:
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden seneste ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand og/eller kasserer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Jesper Maibom
Aalborg Jægerklub

Velkommen

Aalborg Jægerklub´s formål er at formidle kendskab til og muligheder for at udøve jagt på etisk forsvarlig og bæredygtigt grundlag.
Jagten skal udøves under hensyntagen til øvrige brugere af naturen og baseres på anvendelse af naturens overskud og ressourcer.
Aalborg Jægerklub vil arbejde for at formidle kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer, herunder aktiviteter der er relateret til jægerhåndværket.
Du kan læse mere om klubbens virke på linket  "Om jægerklubben" og "Vedtægter" 

Tilmeld Nyhedsmail

OBS! Nyjægerjagt

Har du og dit konsortie mulighed for at tilbyde en plads på jagt, vil den blive modtaget med glæde.

Send en mail til : steffen.filt@home2.gvdnet.dk 

med oplysninger om dato, tid og sted, samt Kontaktperson, gerne med et par dages varsel.
 
Tilbuddet vil blive videre formidlet til de interesserede nyjægere. Hvis muligt.
Nyheder
14. apr. 2021 12.34
Her kan du læse nyhedsmailen for April måned 2021
4. mar. 2021 09.44
Her kan du læse nyhedsmailen for Marts måned 2021
11. feb. 2021 13.14
Læs nyhedsmailen her
15. dec. 2020 10.39
Læs nyhedsmailen for december måned 2020
26. okt. 2020 10.22
Her kan du læse Nyhedsmailen for Oktober 2020
30. sep. 2020 09.36
Læs nyhedsmailen om hvad Covid19 betyder for Aalborg Jægerklub's arrangementer.
9. sep. 2020 10.23
Læs nyhedsmail for September måned her:
20. jul. 2020 20.30
Du kan nu læse nyhedsmailen for Juli måned her
2. jun. 2020 09.40
Grundet myndighedernes anbefalinger, aflyses alle arrangementer foreløbig frem til den 8. juni 2020. Der meldes løbende ud på vores hjemmeside, om vores arrangementer gennemføres. Pas god på jer selv og andre.
17. mar. 2020 22.37
Grundet myndighedernes anbefalinger, aflyses alle arrangementer foreløbig frem til den 30. marts 2020.
 • slide
 • slide
 • slide

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/