Velkommen

Aalborg Jægerklub´s formål er at formidle kendskab til og muligheder for at udøve jagt på etisk forsvarlig og bæredygtigt grundlag. Jagten skal udøves under hensyntagen til øvrige brugere af naturen og baseres på anvendelse af naturens overskud og ressourcer.
Aalborg Jægerklub vil arbejde for at formidle kendskab til naturen, vildtet og de biologiske processer, herunder aktiviteter der er relateret til jægerhåndværket.

Du kan læse mere om klubbens virke på linket til venstre  "Om jægerklubben" og Vedtægter" 


AKTIVITETSPLAN 2017  Smil

Der vil løbende ske opdatering af aktivitetsplanen for 2017 Vink

 Nyttige links


 
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning 
LBK nr 1617 af 08/12/2015 Gældende
 
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer 
LBK nr 1005 af 22/10/2012 Gældende
 
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
BEK nr 844 af 27/06/2016 Gældende

 


 
Sol op og ned
Almanak  
 
Hvad sker der i 
 
og
Email
Følg os på facebook Unknown.png