Du er her. 1416 - Aalborg Jægerklub > Om Jægerklubben

Aalborg Jægerklub anno 2011

Der er et par hovedtemaer der går igen i jægerklubbens virke - AKTIVITETER og SAMARBEJDE

Jægerklubben vil tilbyde aktiviteter både for ”nyjægere” og for ”gammeljægere” og allerhelst blandet godt sammen.

Et godt eksempel var grillfesten sensommeren 2010. Festen var for medlemmerne med påhæng for at markere Jægerklubbens præmiering som nummer to i Danmark. Ved den lejlighed grillede vi en kronhind der var brækket, skinnet og forlagt som led i et nyjægerarrangement tidligere samme uge.
Ved samme lejlighed blev der i øvrigt diskuteret hvordan man som nyjæger skulle reagere på en invitation til jagt. Hvad er god kutyme når du modtager invitationen, før, under og efter jagten. Det gav anledning til mange gode drøftelser, helt udenfor pensum til jagtprøven.
Ved festen, hvor vi var flere end hundrede deltagere, var det en fornøjelse at kunne konstatere at der var deltagere fra de ældste medlemsrækker, de der altid kommer, og så ikke mindst de helt nye jægere - alle med ledsager. Snakken gik lystigt, og der blev skabt mange nye kontakter. Responsen var over al forventning, det var et hit, at være sammen med jægere i alle aldre og med forskelligt erfaringsniveau.

Jægerklubben vil skabe rammerne for en god start for nyjægerne. Under overskriften ”jagttegn, hva´så” bliver der tilbudt skydning, jagter og pladser i konsortier samt socialt samvær i Jægerhuset. Det sociale samvær kunne have indhold som vildt mad, whisky-smagning og jagtrelevante emner. Målsætningen er to arrangementer om måneden. Jægerklubben har gennem de seneste par år haft held til at etablere konsortier for nyjæger. Der er etableret et andejagt konsortie, et mindre og to større konsortier med jagt ”på  land” De er etableret med en eller flere repræsentanter fra Jægerklubben, et bestyrelsesmedlem eller et erfarent medlem udenfor bestyrelsen, med det formål at tilbyde pladserne til nyjægere der indenfor de seneste to til tre år har fået jagttegn. Det tilstræbes at have en ledelse af erfarne jægere, men der skal suppleres ved optagelse af nyjægere.

Der er herudover formidlet adskillige tilbud om deltagelse i enkelte jagter hos etablerede konsortier der gerne vil have en nyjæger med. Det fungerer ved at der sendes en mail til et af Jægerklubbens bestyrelsesmedlemmer, hvorefter der rundsendes en gruppemail til nyjægerne. Først til mølle, og du er som nyjæger på jagt for en dag.

Jægerklubben vil fortsætte ”opdragelsen” af den nye jæger, og tage fat der hvor jagttegnet er kommet i hus. Det vil vi af flere årsager, dels fordi vi har en forhåbning om at de nye jægere, unge som gamle, bliver hængende som medlemmer i årene fremover, men også med det mere langsigtede håb, at vi kan være med til at skabe nogle jægere der ved entusiasme og glæde kan formidle det at gå på jagt til det omgivende samfund. Vi vil gerne medvirke til, at så mange som muligt for lejlighed til at opleve og glædes ved naturen som jægere gør, helst sådan at det at gå på jagt er en helt selvfølgelig fritidsinteresse, der står respekt om. Det mål og arbejde kan ikke gennemføres uden stor hjælp fra allerede etablerede jægere og jagtkonsortier. Jægerklubben har gennem efterhånden flere år kunnet formidle jagtmuligheder hos nogle konsortier i nærområdet, og det har været en stor succes for begge parter. Vi oplever at nogle af de helt nye jægere er blevet optaget som medlemmer i konsortier, og at de fører traditionen videre med at invitere nyjæger med.

Vi vil ved samarbejde med de to andre jagtforeninger der benytter Jægerhuset, med skydebanerne i vores område og ved en tæt kontakt til etablerede konsortier, skabe muligheder for aktiviteter og socialt samvær for alle jægere, nye som ældre. Aktiviteterne er for alle, køn og alder og medlemskab betyder ikke så meget. De fleste af Jægerklubbens aktiviteter bliver annonceret med opfordring til at tage børn, kærester eller en nysgerrig med.

Jægerklubben har et velfungerende samarbejde med Aalborg Flugtskydningsforeningen i Hvorup og med Skytteforeningen Kimbrerhøj der har riffelbane ved Svenstrup. Vi har endnu ikke oplevet, at der er svaret nej når vi har spurgt om mulighed for et eller andet arrangement. Jægerklubben er meget bevidst om, at de nye jægere gerne vil dygtiggøre sig, og det kræver regelmæssig adgang til skydebaner. Der er fint samarbejde hvor vi begge steder er velkomne med egne instruktører og samtidig kan trække på banernes instruktører. Jægerklubbens opgave består i at formidle kontakten og muligheden, og at åbne døren til banerne.

Samarbejdet med de to andre jagtforeninger, Aalborg og Omegns Jagtforening og Limfjordsjægerne er veletableret. Der er for flere år siden lavet aftaler mellem klubberne om, at er du medlem et sted kan du deltage i alle de arrangementer de tre klubber tilbyder. Det giver sig bedst udslag i, at alle kan skyde med riffel når den enkelte klub har lejet en bane, det fungere fint.

Meld dig ind i Aalborg Jægerklub og vær med til at formidle glæden ved at gå på jagt.