Rågeregulering

I lighed med tidligere år får medlemmer af Aalborg Jægerklub, Aalborg og Omegns Jagtforening samt Limfjordsjægerne mulighed for at deltage i Aalborg Kommunes rågeregulering.
 
Du kan tilmelde dig deltagerlisten ved henvendelse til Fini Ryming mail ryming@stofanet.dk
 
Holdet udtages efter først til mølle principet. Dog vil medlemmer der giver BINDENDE tilsagn om deltagelse i kommunens rågearrangement, kommer først på listen.
 
Betingelserne for at deltage er:
  • At din salonriffel er indskudt på 40m.
  • At der må kun anvendes udleveret ammunition.
  • At riflen skal bæres i rem. Husk våbentilladelse og jagttegn.
  • At luftvåben skal godkendes af Klaus Godiksen fra Park & Natur, Aalborg Kommune.
Til dækning af forplejning opkræves kr. 30 pr. fremmøde.
 
Der vil ultimo april / primo maj blive holdt infomøde, hold øje med nyhederne på www.aajk.dk
 
Kontaktperson:
Fini Ryming
Tlf.: 9818 8244
Mobil: 2982 4399
E-mail: ryming@stofanet.dk

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/