Rågeregulering

Medlemmer af Aalborg Jægerklub har mulighed for at deltage i Aalborg Kommunes rågeregulering. Denne starter
typisk omkring medio april og foregår i hverdagene i 4-6 uger, afhængigt af afskydning og forholdene (du hører nærmere omkring de konkrete jagtdage ved tilmelding).
 
Du kan tilmelde dig deltagerlisten ved henvendelse til Michael Lee Jørgensen på mail: michaellee@live.dk
 
Holdet udtages efter først til mølle princippet. Dog vil medlemmer der giver BINDENDE tilsagn om deltagelse i kommunens rågearrangement, komme først på listen.
 
Til dækning af forplejning opkræves kr. 30 pr. fremmøde.
 
I modsætning til tidl. år, holdes der ikke længere infomøde inden reguleringssæsonen blæses i gang. Se i stedet nedenstående
 
Parole for Aalborg Jægerklubs reguleringsjægere:
Reguleringsjagterne starter med fælles møde og parole ved parkeringspladsen i Mølleparken (den gamle campingplads – se link til Google Maps: https://goo.gl/maps/7Fqx6LvPehJLKbYy8). Mødetidspunkt er kl. 8. Her starter vi dagen med at spise en bolle og tager parolen i fællesskab. Husk at medbringe 30 kr. til forplejningen pr. jagtdag pr. jæger.
 
Ved parolen forklares hvilke områder der reguleres på denne dag. Der er typisk plads til ca. 10 jægere i alt i området omkring Mølleparken. Desuden findes en række rågekolonier i omkringliggende områder inden for køreafstand på ca. 15 minutter. Hvem der jæger hvor aftales ved parolen.
 
Der gælder følgende regler for reguleringsjagten i Aalborg Kommune:

Sikkerhedsregler:

  1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Din salonriffel (22lr) skal være indskudt på 40m.
  2. Der udleveres ammunition på dagen og denne ammunition (std. hastighed) SKAL bruges.
  3. Din riffel skal bæres i rem. Vær opmærksom på at holde den lodret, når du går med riflen i rem (særlig OBS ved brug af lyddæmper!).
  4. Skyd kun til fugle lige over dig - skud afgives ”så lodret som muligt”.
  5. Anskudte fugle affanges så hurtigt som muligt. INGEN fangstskud mod fugle på jorden!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Øvrige regler:

  1. Våbentilladelse og jagttegn skal medbringes.
  2. Skyd kun til fugleunger, min. 1 m fra reden (ellers hopper anskudte unger tilbage i reden).
  3. Bruges luftvåben, skal dette godkendes af Klaus Godiksen fra Park & Natur, Aalborg Kommune.
  4. Alle nedlagte fugle medbringes til paraden.
  5. Vi går på reguleringsjagt midt inde i byen. Husk at aflade våben og hilse på passanter. Forklar gerne formålet med reguleringen.

Reglerne skal TIL ENHVER TID overholdes. Overholdes sikkerhedsreglerne ikke, hjemsendes jægeren øjeblikkeligt.

 
Kontaktperson & Tilmelding:
Michael Lee Jørgensen 
E-mail: michaellee@live.dk
Kontaktperson Bestyrelsen i AAJK:
Max Guddat
Mobil: 2386 2482
E-mail: kasserer.aajk@gmail.com

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/