Medlemskab og kontingent

Medlemskab af foreningen nr. 1416 Aalborg Jægerklub under Danmarks Jægerforbund.
 
Indmeldelse i Aalborg Jægerklub skal ske gennem Danmarks Jægerforbund,  det vigtigt at anføre forenings nummer - 1416 Aalborg Jægerklub, hvis du ønsker at være medlem hos os.
 
Du kan indmelde dig her      Bliv medlem af Jægerforbundet
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at kontrollere, at de er korrekt registreret og til eventuelt at foretage rettelser og tilføjelser. Især vil vi gerne have oplysning om mail adresse og indmeldelsestidspunkt.
 
Kontingent

Kontingent til Aalborg Jægerklub betales med opkrævning udsendt fra Danmarks Jægerforbund.
Aalborg Jægerklub´s andel af kontingentbeløbet for husstand-, ordinær- og seniormedlemmer udgør for året kr. 185 og for ekstraordinære medlemmer kr. 205 - se nedenfor.
 
Kontingent 2020 DJ Aajk I alt  
Junior 0 -15 år 105 30 135  
Ungdom 16 - 25 år 389 30 419  
Ordinær 776 185 961  
Husstand 389 185 574 *1
Senior - (født 1948 eller tidligere) 469 185 654  
Kursist 0 0 0  
Ekstraordinær 53 205 258 *2
Støttemedlem uden jagttegn 106 205 311  
 
*1
 
For at være Husstandsmedlem, krævers det, at der i forvejen bor et medlem på samme adresse,
som er Ordinært medlem. Husstandsmedlemmer får ikke deres eget eksemplar af Jæger. 
*2
 
For at blive Ekstraordinært medlem, kræves det, at man i forvejen er ordinært medlem af en
anden jagtforening under Danmarks Jægerforbund. 

Kontingentet til Danmarks Jægerforbund omfatter medlemsskab og abonnement på bladet Jæger med foreningsmeddelelser, samt bidrag på kr. 20,00 til Jægernes Naturfond.
 
Det vil fra den 1. januar 2017 være muligt at fravælge bladet Jæger. Det betyder, at du kan ønske IKKE at modtage bladet. Du vil da blive fratrukket kr. 136 årligt i dit kontingent.

Det gælder for alle medlemsskaber, hvor medlemmet som udgangspunkt eller er berettiget til at modtage bladet. Send en mail til medlemsservice, såfremt du måtte ønske dette. Skriv til medl@jaegerne.dk
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/